produktvideo

JONCHN Instruktionsvideo för installation av komplett utrustning från fabriken

Vägledningen för installation och kraftöverföring av högspänningsställverk producerad av Wenzhou JONCHN Holding Group består av fem delar.Videodemonstrationen är uppdelad i skåpmontering, installation av väggbussningar, installation av huvudbuss och liten buss, kraftöverföring och avstängning av inkommande skåp, kraftöverföring och avstängning av utgående skåp.Videodemonstrationen kommer att vara mer intuitiv, och de tekniska specifikationerna är endast för referens.

JONCHN Groups ställverksproduktionsvideo